Lista uczniów przyjętych na kurs Modelowania 3D

W dniu 2.11.2017 r. na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i kryteriów zawartych w regulaminie Projektu, została opracowana lista rankingowa oraz lista rezerwowa uczestników na kurs Modelowania i druku 3D.

Pełne listy, wraz z punktacją są dostępne do wglądu w biurze projektu – sala 11

 

Lista rankingowa uczestników kursu Modelowania i druku 3D wg numerów w dzienniku:

1 (4TI), 20 (4TI), 13 (4TI), 6 (4TI), 11 (2TI), 4 (2TI), 26 (2TI), 1 (3TI)

Lista rezerwowa uczestników kursu Modelowania i druku 3D wg numerów w dzienniku:

7 (3TI), 6 (3TI), 8 (3TI), 11 (3TI), 12 (3TI), 10 (2TI), 15 (2TI), 8 (2TI), 16 (2TI), 20 (2TI), 10 (4TI)