Lista uczniów przyjętych na kurs Prawa jazdy kat. B

W dniu 22.01.2018 r. na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i kryteriów zawartych w regulaminie Projektu, została opracowana lista rankingowa oraz lista rezerwowa uczestników na kurs Prawa jazdy kat. B

Pełne listy, wraz z punktacją są dostępne do wglądu w biurze projektu – sala 11