Lista uczniów zakwalifikowanych na płatne staże wakacyjne w firmach

W dniu 23.06.2017 r. na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i kryteriów zawartych w regulaminie Projektu, została opracowana lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych na płatne staże wakacyjne w firmach

 

Liczba uczniów deklarujących chęć uczestnictwa w stażach wakacyjnych – 19 osób

Ilość miejsc dostępnych – 20

Wszyscy uczniowie deklarujący udział w stażach zostali przyjęci.