Listy uczniów przyjętych na kurs CCNA1-2, Programowania aplikacji mobilnych i Tworzenia stron WWW

W dniu 2.10.2017 r. na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i kryteriów zawartych w regulaminie Projektu, zostały opracowane listy rankingowe oraz listy rezerwowe uczestników na kurs CCNA1-2, Programowania aplikacji mobilnych i Tworzenia stron WWW.

Pełne listy, wraz z punktacją są dostępne do wglądu w biurze projektu – sala 11

 

Lista rankingowa uczestników kursu CCNA1-2 (grupa sobotnia) wg numerów w dzienniku:

20 (4TI), 3 (4TI), 13 (4TI), 18 (4TI), 15 (4TI), 11 (4TI)

Lista rankingowa uczestników kursu CCNA1-2 (grupa popołudniowa) wg numerów w dzienniku:

17 (3TI), 1 (3TI), 8 (4TI), 4 (4TI), 7 (3TI), 13 (3TI)

Lista rezerwowa uczestników kursu CCNA1-2 wg numerów w dzienniku:

10 (3TI), 8 (3TI), 11 (3TI), 15 (TI), 9 (3TI), 12 (3TI)

 

Lista rankingowa uczestników kursu Tworzenia stron WWW wg numerów w dzienniku:

1 (3TI), 6 (2TI), 13 (3TI), 18 (2TI), 1 (3TI), 17 (2TI), 5 (2TI), 1 (2TI)

Lista rezerwowa uczestników kursu Tworzenia stron WWW wg numerów w dzienniku:

9 (2TI), 8 (2TI), 20 (2TI), 12 (4TI)

 

Lista rankingowa uczestników kursu Programowania aplikacji mobilnych wg numerów w dzienniku:

25 (2TI), 1 (4TI), 27 (2TI), 26 (2TI), 21 (2TI), 7 (2TI), 6 (4TI), 3 (2TI)

Lista rezerwowa uczestników kursu Programowania aplikacji mobilnych wg numerów w dzienniku:

15 (2TI), 19 (2TI), 20 (2TI), 12 (4TI)