Listy uczniów przyjętych na kurs CDN OPTIMA i IT ESSENTIALS

W dniu 24.04.2017 r. na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i kryteriów zawartych w regulaminie Projektu, zostały opracowane listy rankingowe oraz listy rezerwowe uczestników na kurs CDN OPTIMA i IT ESSENTIALS.

 

Lista rankingowa uczestników kursu CDN OPTIMA wg numerów w dzienniku:

16 (4TE), 22 (4TE), 18 (4TE), 24 (4TE), 15 (4TE), 21 (4TE), 23 (4TE), 19 (4TE).

Brak uczestników na liście rezerwowej.

 

Lista rankingowa uczestników kursu IT ESSENTIALS wg numerów w dzienniku:

7 (2TI), 1 (2TI), 6 (2TI), 5 (2TI), 8 (2TI), 15 (2TI), 9 (2TI)

Lista rezerwowa uczestników kursu IT ESSENTIALS wg numerów w dzienniku:

12 (2TI), 4 (2TI), 10 (2TI), 13 (2TI), 11 (2TI)

 

Pełne listy, wraz z punktacją są dostępne do wglądu w biurze projektu – sala 11

Zbigniew Florczykiewicz