Listy uczniów przyjętych na kurs Grafiki komputerowej i Tworzenia stron WWW

W dniu 28.04.2017 r. na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i kryteriów zawartych w regulaminie Projektu, zostały opracowane listy rankingowe oraz listy rezerwowe uczestników na kurs Grafiki komputerowej i Tworzenia stron WWW.

 

Lista rankingowa uczestników kursu Grafiki komputerowej wg numerów w dzienniku:

6 (2TI), 3 (3TI) ,16 (3TI), 22 (3TI),2 (3TI), 10 (3TI), 20 (3TI), 12 (2TI)

Lista rezerwowa uczestników kursu Grafiki komputerowej wg numerów w dzienniku:

4 (2TI), 11 (2TI), 12 (3TI)

 

Lista rankingowa uczestników kursu Tworzenia stron WWW wg numerów w dzienniku:

1(3TI), 17(3TI), 21(3TI), 6(3TI), 13(3TI), 8(3TI), 5(3TI), 14 (3TI)

Lista rezerwowa uczestników kursu IT ESSENTIALS wg numerów w dzienniku:

7(3TI)

 

Pełne listy, wraz z punktacją są dostępne do wglądu w biurze projektu – sala 11

Zbigniew Florczykiewicz