Nauczyciele w Londynie

Jako pierwsza szkoła w gminie Niepołomice, bierzemy udział w programie Erasmus Plus  Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.

W dniach 30.10 – 03.11.2017 nauczycielki języka angielskiego z Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Justyna Kuźma i Katarzyna Lynch, wzięły udział w szkoleniu zagranicznym w Londynie w ramach projektu Erasmus Plus „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Kurs nosił nazwę „Teaching through Art Activities”, na którym nauczyciele mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej. Kurs w całości prowadzony był w języku angielskim. Zajęcia odbywały się przez pięć dni, w blokach programowych – Uczenie z wykorzystaniem  Fotografii, Rysunku,  Filmu i Animacji, elementów dramy oraz warsztatypokazującejak pobudzić w uczniach Kreatywne Myślenie. Trafiłyśmy na bardzo ciepły tydzień, słoneczną, a nie przysłowiową, angielską pogodę. Warsztaty poszerzyły wachlarz technik i metod nauczania  języka obcego, co w dobie rosnącego znaczenia sektora kulturalnego i artystycznego,  pomoże  zmierzyć  się z nieuchronnymi  zmianami  społecznymi.

Wyjazd z programu Erasmus zaliczamy do jak najbardziej udanych. Spotkałyśmy  się z bardzo dużą życzliwością uczestników z innych krajów jak i samych prowadzących. Myślę, że znajomości tam zawarte oraz kontakty przysłużą się rozwojowi szkoły a nabyte doświadczenie przełoży się na jakość oferowanej edukacji. Dzięki czemu korzyści z wyjazdu odniosły nie tylko uczestniczki wyjazdu, ale cała placówka. Ponadto udział w programach Erasmusa warto polecić każdemu, to niezwykła i niezapomniana przygoda, którą warto przeżyć.  Kolejne wyjazdy szkoleniowe odbędą się już w marcu 2018r.