Nowe pokolenie wybiera pracodawcę.

Pod takim hasłem w dniu 22.02.2023 r. odbyły się Targi Pracy w Zespole Szkół w Gdowie, w których pod opieką nauczycieli naszej szkoły uczestniczyli uczniowie klas czwartych technikum kształcącego w zawodach: technik programista, technik informatyk, technik hotelarstwa.  

         Przedsięwzięcie, na które zostaliśmy zaproszeni zrealizowane było w dwóch etapach:

I etap – obejmował debatę z przedsiębiorcami nt. rynku pracy ze wskazaniem:

  • na oczekiwania pracodawców wobec przyszłych pracowników (np. motywacja do podjęcia pracy, lojalność wobec pracodawcy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, chęć doskonalenia się),
  • wymagania stawiane przez młode pokolenie przyszłym ofertodawcom (np. właściwe wynagrodzenie, niezależność,  elastyczność, strefa komfortu, wsparcie psychologiczne, uwzględnienie życia prywatnego pracownika),

II etap  – dał szansę spotkania zebranej młodzieży z pracodawcami, którzy licznie przybyli na to spotkanie  oraz poznania warunków zatrudnienia na określonych stanowiskach. 

         Nie bez znaczenia jest fakt, że zorganizowane targi poprzedzone były badaniami ankietowymi przeprowadzonymi wśród uczniów/absolwentów szkół oraz wśród pracodawców. Ankietyzacja miała na celu  poznanie opinii na temat m. in. zakresu współpracy między poszczególnymi podmiotami po stronie podaży i popytu na rynku pracy, ze wskazaniem m. in. na oczekiwania wobec placówek kształcących w określonych zawodach (np. zmiana programu praktyk zawodowych, wydłużenie czasu pracy, rozmowy z pracodawcą).

Ewa Rogóż – doradca zawodowy.