Obchody 32. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku

Trzydzieści dwa lata temu 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze, po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do Senatu. W ich wyniku utworzono rząd z pierwszym niekomunistycznym premierem, którym został Tadeusz Mazowiecki. Czerwcowe wybory zapoczątkowały upadek komunizmu w Polsce oraz w państwach Europy Środkowo-Wschodniej umożliwiając przemiany, które doprowadziły do powstania demokratycznie rządzonego, świadomego i aktywnego społeczeństwa.
Profesor Antoni Dudek pisał: Rok 1989 obfitował w przełomowe wydarzenia, ale dla historyków nie ulega już dziś wątpliwości, że najważniejszym z nich były wybory do parlamentu z 4 czerwca. Tego właśnie dnia, podczas pierwszej tury wyborów, miliony Polaków zadały przy pomocy kartki wyborczej śmiertelny cios komunistycznej dyktaturze.
W warunkach ograniczeń związanych z pandemią CIVID-19 obchody trzydziestej drugiej rocznicy wyborów 4 czerwca miały ograniczony charakter. Został zorganizowany konkurs historyczny, w którym uczestniczyło po dwóch przedstawicieli każdej z klas. Podobnie jak w latach ubiegłych Konkurs organizowany był w formie quizu na który składały się pytania o różnym stopniu trudności z historii Polski od czasów Mieszka I do współczesności.
Wyniki konkursu:
I miejsce klasa 2TiP/SP
II miejsce klasa 1A
III miejsce klasa 2TiP/G
Nagrodą główną jest przechodni Puchar Dyrektora Szkoły wręczany zwycięskiej drużynie oraz nagrody rzeczowe.
W ramach obchodów Święta Wolności, w dniach 31 maja-11 czerwca 2021 roku, nauczyciele na lekcjach historii lub wiedzy o społeczeństwie omówią tło historyczne oraz znaczenie wydarzeń z 1989 roku dla współczesnej historii Polski.


nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie