Obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja

Z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja nauczyciele historii na swoich lekcjach z poszczególnymi klasami przeprowadzili zajęcia, których celem było upamiętnienie wydarzeń z 1791 roku. Specjalne lekcje odbyły się w tygodniu poprzedzającym rocznicę. W warunkach nauczania zdalnego obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja w takiej formie musiały zastąpić tradycyjne uroczystości.

nauczyciele historii