Odwołanie finału konkursu Get to know America

W związku z zagrożeniem koronawirusem oraz zawieszeniem zajęć w szkołach finał konkursu Get to know America ZOSTAJE ODWOŁANY.

Nowy termin zostanie ustalony i podany do wiadomości bezpośrednio po wznowieniu zajęć w szkołach.