Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

W związku z ukazaniem się dwóch nowych rozporządzeń:

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

przedłużony został termin czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym również naszej Szkoły, w roku szkolnym 2020/2021.

MEN podjęło decyzję o uruchamianiu szkół w trybie stacjonarnym z dniem 1 września 2020 r. przy zachowaniu odpowiedniego rygoru sanitarnego, z zachowaniem ogólnych wytycznych MEN, GIS i MZ. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do zorganizowania pracy Szkoły zgodnie z rygorem sanitarnym wynikającym ze stanu epidemii, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne Szkoły i przy zastosowaniu procedur bezpieczeństwa.W związku
z powyższym zarządzeniem Dyrektora Szkoły zostają z dniem 1 września 2020 r. wprowadzone „Procedury bezpieczeństwa w związku z ograniczaniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach”.

W dniu 1 września 2020 r.:

– o godzinie 8:00 odbędzie się Msza św. w kościele parafialnym w Niepołomicach w intencji inauguracji nowego roku szkolnego,

– nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021,

Uczniów klas II-ich, III-ich i IV-tych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum zapraszamy do Szkoły na godzinę 9:00  do wyznaczonych sal lekcyjnych na spotkanie informacyjne z wychowawcami poszczególnych klas,

KLASA SALA
II a/SP 13
II b/SP 5
II A/G 31
II B/G 17
III A 3
III B 4
II TIP/SP 12
II THR/SP 18
II TIP/G 23
II THE/G 7
III TI 1
III THI 22
IV TI 6
IV TEO 19

Uczniów klas I-ych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum zapraszamy do Szkoły
na godzinę 9:30,  gdzie w auli (hol wejściowy) spotkają się z dyrekcją Szkoły i skąd, pod opieką wychowawców, udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych na spotkanie informacyjne
z wychowawcami poszczególnych klas.

KLASA SALA
I a 14
I b 28
I TIP 29
I THE 30

PROCEDURA 1 Przyjście do Szkoły

PROCEDURA 2 Zapewnienie warunków do nauki i opieki

PROCEDURA 3 Prace porządkowe i dezynfekcja

PROCEDURA 4 Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia u pracownika

PROCEDURA 5 Postępowanie w sytuacji zakażenia ucznia

PROCEDURA 6 Postępowanie ze zużytymi środkami zapobiegawczymi