Ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół

W dniach 18 i 21.10.2022 w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Przedsiębiorczości w naszym Zespole odbyły się spotkania młodzieży klas maturalnych Liceum i Technikum z Przedstawicielkami Młodzieżowego Centrum Kariery w Niepołomicach. Panie z niepołomickiego MCK reprezentowały stanowiska pośrednika pracy i doradcy zawodowego. 

Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z celami i zasadami funkcjonowania tej instytucji oraz możliwościami podjęcia pracy za pośrednictwem MCK. Aktualne oferty pracy w kraju i za granicą znajdują się w zakładce „Oferty pracy”  oraz na na stronie internetowej: www.mbp.ohp.pl.

Nie bez znaczenia jest fakt, że na stronie MCK znajdują się szczegółowe informacje o Elektronicznym Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Jest to nowa platforma dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce  lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku. Ponadto ECAM jest nowoczesną usługą, która powstała w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzupełnienie tych treści m. in. stanowią informacje o Europejskich Służbach Zatrudnienia –  powołanych  1993 r. przez Komisję Europejską, aby ułatwić swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z prawem, obywatele Unii Europejskiej mają możliwość swobodnego przemieszczania się, osiedlania, podejmowania nauki, podejmowania pracy lub prowadzenia działalności na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy stałej lub tymczasowej mają możliwość bezpośredniego kontaktu pod adresem: 32-005 Niepołomice, ul. Bocheńska 26,  telefon 12 385 82 46, email: mck.niepolomice@ohp.pl.

                                                                                                                                              Ewa Rogóż  – doradca zawodowy.