Olimpijski tydzień

W minionym tygodniu odbyły się etapy okręgowe trzech olimpiad, w których brały udział uczennice Zespołu Szkół

im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

1. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – Justyna Grochot, Emilia Wysocka, kl. 3 THE.

2. Olimpiada Wiedzy Statystycznej – Paulina Kępa, kl. 3 THE.

3. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – Paulina Rogowska, kl. 3 THE.

Uczestnikom gratulujemy awansu do etapu okręgowego i życzymy dalszych sukcesów.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych olimpiad:

http://hotelarskaolimpiada.byd.pl/id,1/witamy

https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/

http://owe.pte.pl/

 

 

JZ