Technikum i Liceum z Tytułem Brązowej Szkoły Perspektywy 2019

Nasza szkoła została wyróżniona Tytułem Brązowej Szkoły zarówno w Liceum jak i Technikum na rok 2019!