„Poczuć przeszłość, aby napisać przyszłość – projekt WORTHY”

Pod takim hasłem 20 października 2020 r.odbyła się konferencja upowszechniająca podejście WORTHY, w której wzięli udział nauczyciele historii m.in. z gminy Niepołomice.

Projekt„WORTHY – wojny światowe na rzecz dziedzictwa dla młodzieży” ma na celu rozbudzenie zainteresowań historią wśród uczniów.Prowadzone działania mają sprawić, aby uczeń nie tylko był odbiorcą w procesie uczenia się, ale stał się tym, który przy użyciu narzędzi cyfrowych współtworzy narrację historyczną. Uczniowie mogą poszukiwać śladów przeszłości z czasów dwóch światowych wojen w swojej rodzinie i małej ojczyźnie, aby lepiej zrozumieć historię w szerszym kontekście. W poznawaniu historii nie chodzi bowiem tylko o to, żeby poznać fakty, ale by zrozumieć wpływ tego co się wydarzyło w przeszłości na człowieka, który żyje w XXI wieku.

Promując nowy sposób nauki oparty nie tylko na szkole, ale także zachęcający uczniów do poszukiwania wiedzy pozapodręcznikiem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii sprawimy, że historia będzie postrzegana nie jako zbiór faktów, dat i nazwisk, ale stanie siębliska i osobista.

Projekt promujący podejście WORTHY jest projektem międzynarodowym, w którym biorą udział nauczyciele i uczniowie z Włoch, Niemiec i Chorwacji. Możemy zatem porównać opowieści o historii wojen i totalitaryzmów z uczniami z innych państw.

Konferencja odbyła się za pośrednictwem platformy internetowej. Spotkanie prowadzili: koordynator projektu Przemysław Kocur z wydziału Promocji Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz nauczyciele historii z Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach: Zuzanna Polańska, Izabela Wojakowska i Jarosław Muter.

Podczas spotkania zaprezentowano platformę internetową za pośrednictwem której nauczyciele i uczniowie mogą dzielić się opracowanymi materiałami. Można na niej umieszczać plany lekcji, które związane są z I i II wojną światową. Z platformy można korzystać pobierając różnego rodzaju materiały przydatne zarówno w nauczaniu historii jak i uczeniu się o historii.

Nauczyciele prowadzący konferencję podzielili się dotychczasowym doświadczeniem w realizacji projektu. Izabela Wojakowska omówiła możliwości korzystania z platformy WORTHY oraz zaprezentowała tworzenie cyfrowej osi czasu i jej zastosowanie do przedstawiania faktów historycznych przy użyciu nowoczesnych technik. Jarosław Muter pokazał jak zmienia się otaczająca nas rzeczywistość na przykładzie zdjęć z okresu po I wojnie światowej oraz współcześnie. Zastosował tzw. suwak czyli zdjęcie „przed i po”. Zuzanna Polańska omówiła zaproponowane nauczycielom warsztaty, na których szczegółowo umówione zostaną nowoczesne techniki tworzenia narzędzi wykorzystywanych do nauki historii oraz motywowania uczniów do zainteresowania się pozaszkolną formą zdobywania wiedzy. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do korzystania i dzielenia się swoimi doświadczeniami na platformie WORTHY pod adresem:

https://worldwars.eu/en/ww2

Na zakończenie konferencji ogłosiliśmy konkurs pt. „Ślady I i II wojny światowej w gminie Niepołomice”. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Pan Roman Ptak. Konkurs będzie polegał na nakręceniu filmu, którego treść związana będzie z historią Niepołomic w czasach wojen. Na zwycięzców czekają cenne nagrody. Szczegóły konkursu i regulamin zostanie przesłany do szkół i umieszczony na stronie internetowej UMiGoraz na stronie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

Proponowane warsztaty dla nauczycieli którzy chcieliby poznać narzędzia cyfrowewykorzystywane na lekcjach historii i zajęciach pozalekcyjnych odbędą się bezpłatnie.

Izabela Wojakowska

Zuzanna Polańska

Jarosław Muter