Wzory dokumentów

Rok szkolny 2021/2022
Nazwa dokumentu
Odnośnik
Zestaw podręczników wybranych do użytku 2021/2022 POBIERZ
Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych 2021/2022 POBIERZ
Szkolny zestaw programów nauczania 2021/2022 POBIERZ
Szkolny zestaw wychowawczo – profilaktyczny 2021/2022 POBIERZ

Rok szkolny 2020/2021

Nazwa dokumentu

Odnośnik

Zestaw podręczników wybranych do użytku 2020/2021

POBIERZ

Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych 2020/2021

Aneks do szkolnego zestawu materiałów ćwiczeniowych 2020/2021

POBIERZ

POBIERZ

Szkolny zestaw programów nauczania 2020/2021

POBIERZ

Rok szkolny 2019/2020

Nazwa dokumentu

Odnośnik

Ogłoszenie dla Rodziców ws zakupu podręczników

POBIERZ

Zestaw podręczników wybranych do użytku 2019/2020

POBIERZ

Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych

POBIERZ

Szkolny zestaw programów nauczania

POBIERZ

Szkolny zestaw wychowawczo – profilaktyczny

POBIERZ

Rok szkolny 2018/2019
Nazwa dokumentu Odnośnik
Szkolny zestaw programów nauczania POBIERZ
Szkolny zestaw podręczników POBIERZ
Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych POBIERZ
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny POBIERZ
Wniosek o przyjęcie do LICEUM po SP

 

Wniosek o przyjęcie do TECHNIKUM po SP

POBIERZ

 

POBIERZ

Wniosek o przyjęcie do LICEUM po GIM

 

Wniosek o przyjęcie do TECHNIKUM po GIM

POBIERZ

 

POBIERZ

Procedura postępowania w sytuacjach szczególnych POBIERZ
Oświadczenie ucznia niepełnoletniego w sprawnie nie uczęszczania na lekcje religii rzymsko-katolickiej POBIERZ
Warunki ubezpieczeniowe PZU POBIERZ

Pozostałe dokumenty