Wzory dokumentów

 

Rok szkolny 2018/2019
Nazwa dokumentu Odnośnik
Szkolny zestaw programów nauczania POBIERZ
Szkolny zestaw podręczników POBIERZ
Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych POBIERZ
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny POBIERZ
Wniosek o przyjęcie do LICEUM po SP

Wniosek o przyjęcie do TECHNIKUM po SP

POBIERZ

POBIERZ

Wniosek o przyjęcie do LICEUM po GIM

Wniosek o przyjęcie do TECHNIKUM po GIM

POBIERZ

POBIERZ

Procedura postępowania w sytuacjach szczególnych POBIERZ
Oświadczenie ucznia niepełnoletniego w sprawnie nie uczęszczania na lekcje religii rzymsko-katolickiej POBIERZ
Warunki ubezpieczeniowe PZU POBIERZ

Pozostałe dokumenty