„Poznaj nas, II małopolskie spotkanie z mundurem”

W środę 25 września 2019 r. w jednostce pododdziału prewencji krakowskiej policji odbył się dzień otwarty Powiatowej Komendy Policji.

Jako, że spotkanie zorganizowane pod hasłem „Poznaj nas, II małopolskie spotkanie                z mundurem” dedykowane było głównie dla uczniów klas mundurowych z Małopolski, dlatego też uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach Grupy tzw. „policyjne” i „pożarnicze” czyli uczniowie realizujący innowację pedagogiczną „Edukacja policyjna” i „Edukacja pożarnicza” w  Liceum Ogólnokształcącym również uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Program ramowy obejmował uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów do służby, oraz wręczenia odznaczeń dla policjantów i pracowników Policji z garnizonu małopolskiego.

Ponadto w ramach Dnia Otwartego dla klas mundurowych z województwa małopolskiego odbył się:

  • pokaz floty sprzętu transportowego,
  • wystawa Policja Państwowa – 100 lat,
  • pokaz policyjnej floty sprzętu transportowego,
  • statyczne  zabezpieczenie wypadku drogowego + pierwsza pomoc,
  • pokaz dronów,
  • pokaz sprzętu laboratorium kryminalistycznego

Dla uczniów i nauczycieli odbyła się prelekcja dotycząca uzależnień prowadzona przez specjalistę w tym zakresie Roberta Bretnera.

Wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w poczęstunku, którą przygotował Wydział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Policji.