Praktyki zawodowe w Niepołomickich hotelach

W miesiącu październiku uczennice i uczniowie klasy IV kierunku Technik Hotelarstwa, odbywali praktyki zawodowe w Niepołomickich hotelach. Uczniowie wdrażali w praktykę, wiedzę teoretyczną zdobywaną w szkole. W takcie miesięcznych praktyk zawodowych zostali zapoznani z funkcjonowaniem poszczególnych pionów pracowniczych oraz sami ćwiczyli wykonywanie czynności zawodowych specyficznych dla tego zawodu.