PROCEDURY SANITARE

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

procedura 1 Przyście do Szkoły

procedura 2 Zapewnienie warunków do nauki i opieki

procedura 3 Prace porządkowe i dezynfekcja

procedura 4 Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia u pracownika

procedura 5 Postępowanie w sytuacji zakażenia ucznia

procedura 6 Postępowanie ze zużytymi środkami zapobiegawczymi