Procedury wewnątrzszkolne

Procedury postępowania nauczycieli

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci

Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych

procedura 1 Przyście do Szkoły

procedura 2 Zapewnienie warunków do nauki i opieki


procedura 3 Prace porządkowe i dezynfekcja


procedura 4 Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia u pracownika

procedura 5 Postępowanie w sytuacji zakażenia ucznia

procedura 6 Postępowanie ze zużytymi środkami zapobiegawczymi