Projekt Ekonomista, Handlowiec= Zawodowiec

Rozpoczęliśmy realizację projektu Ekonomista, Handlowiec= Zawodowiec.
Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Informacje o projekcie

1. Projekt „Ekonomista, Handlowiec = Zawodowiec” (nr projektu WND-POKL.09.02.00-12-066/09)

realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole ” Małopolska” w partnerstwie z Gminą

Miejską Kraków w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie i Gminą Niepołomice w Zespole

Szkół w Niepołomicach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

2. Biuro Projektu znajduje się w Stowarzyszeniu Pomocy Szkole „Małopolska”, 31 -519 Kraków, ul.

Bolesława Chrobrego 9. Punkty rekrutacyjne w siedzibie: Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego Kraków, os. Spółdzielcze 6 i Zespołu Szkół Niepołomice im. Ojca Świętego Jana Pawła II, pl. Kazimierza Wielkiego 1.

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo małopolskie.

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.
Projekt stanowi realizację programów rozwojowych Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie i Zespołu Szkół w Niepołomicach dla uczniów kształcących się w zawodzie technika ekonomisty oraz technika handlowca. Jest odpowiedzią na problemy dydaktyczne występujące w nauczaniu matematyki oraz niedostosowania kształcenia zawodowego uczniów do praktyki rynkowej branży finansowo – księgowej.
Projekt zakłada realizację zajęć:

  • Z matematyki dla uczniów klas III i IV w celu wyrównania dysproporcji w posiadanych umiejętnościach i wiedzy oraz opanowania przez Beneficjentów Ostatecznych wymagań maturalnych z matematyki.
  • Z matematyki dla uczniów klas I i II w celu utrwalenia podstawowych pojęć realizowanych w gimnazjum z matematyki oraz ćwiczenia utrwalające materiał nauczania w klasie I i II w szkole ponadgimnazjalnej.
  • Przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczniów klas IV.
    Specjalistycznych kursów zawodowych:
  • kurs CDN OPTIMA dla uczniów technikum ekonomicznego
  • kurs „Program rozwoju umiejętności handlowych” dla uczniów technikum handlowego w dwóch blokach tematycznych: a) doskonalenie technik sprzedaży, b) obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy  na stronię internetową projektu www.ekonomistahandlowiec.pl