Projekt PNWM Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży

W ramach kolejnej edycji projektu PNWM planujemy wymianę młodzieży, która odbędzie się w dniach  24-31maja  2020r. (wyjazd do Ravensburga) oraz rewizytę młodzieży niemieckiej w Niepołomicach wpaździerniku 2020r.

Projekt realizowany jest w języku angielskim.

W trakcie wizyty w Niemczech oraz w Polsce młodzież  zakwaterowana będzie w domach partnerów .

Partnerem szkoły jest : Szkoła Edith Stein Schule w Ravensburgu w Niemczech

W wymianie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I – II LO i klas I – III technikum.

O uczestnictwie w wymianie decyduje komisja rekrutacyjna.  Komisja będzie się składać z trzech członków: Przewodniczącego Komisji w osobie Dyrektora Szkoły, nauczyciela języka angielskiego oraz nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.

Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:

-rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim,

– zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły,

– opinię wychowawcy/pedagoga.

Koszt wymiany:

Wymiana jest dofinansowana przez Polską Niemiecką Wymianę Młodzieży oraz szkołę

Uczestnik wpłaca 200 zł na wymianę do Niemiec oraz 200 zł na przyjęcie uczestników – koszty realizacji projektu

Dotychczasowe wymiany cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz zostały wysoko ocenione przez uczniów. Uczestnicy wymiany mieli możliwość zwiedzenia pięknego regionu Badenia- Wirtembergia, poznania historii i kultury sąsiadów, zwiększenia kompetencji językowych  oraz nawiązania nowych przyjaźni.

Serdecznie zapraszamy !

Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie. Uzupełnione karty prosimy o zwrot do:

 6 marca.  Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do projektu: 11 marca

Kontakt: Zuzanna Polańska, Dorota Żak