Projekt „Świadomy obywatel – aktywny Europejczyk”

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Świadomy obywatel – aktywny Europejczyk”. Karty zgłoszeniowe można pobrać i składać od 12.09.2019 do 18.09.2019 r. w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli: Izabeli Wojakowskiej, Zuzanny Polańskiej i Doroty Żak. Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. Szczegóły dotyczące rekrutacji uczestników znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Projekt „Świadomy obywatel-aktywny Europejczyk”  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER i sfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt  umożliwi 15 uczniom z naszej szkoły zrealizować  program z zakresu edukacji europejskiej i kulturowej w miejscowości Putignano we Włoszech. Wyjazd uczniów zostanie poprzedzony 20 godzinnym przygotowaniem z zakresu języka angielskiego, wiedzy o instytucjach międzynarodowych ,ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i zajęć z kultury i ustroju Włoch.

Projekt będzie realizowany od września 2019 roku do marca 2020 roku.

Wszelkich informacji udzielają: Izabela Wojakowska, Zuzanna Polańska, Dorota Żak.