Projekt WORTHY – World Wars Toward Heritage for Youth

Projekt WORTHY skierowany jest do uczniów w wieku od 13 do 19 lat. Realizowany jest w ramach unijnego projektu Erasmus+ i polegać będzie na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu historii. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli będą  tworzyć m.in. rekonstrukcje wydarzeń z okresu I i II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń lokalnych, oraz  interaktywne mapy miejsc związanych z tym okresem historycznym. Za pomocą aplikacji nauczą się tworzenia modeli obiektów historycznych w wersji 3D. Uczestnicy projektu będą mogli zeskanować i udostępnić innym na przykład pamiątki rodzinne. Efektem działań będzie m.in. stworzenie biblioteki WORTHY, w której wszyscy uczestnicy będą publikowali efekty swoich działań. W projekcie biorą udział cztery państwa: Polska, Niemcy, Chorwacja i Włochy. W przypadku Polski partnerem jest Miasto i Gmina Niepołomice, Szkoła Podstawowa w Niepołomicach i  Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II.

Udział w projekcie będzie okazją do pogłębienia wiedzy z historii, szczególnie historii lokalnej. Dodatkową korzyścią będzie wymiana uczniów między szkołami biorącymi udział w tym przedsięwzięciu. Projekt będzie realizowany przez trzy lata. Zapraszam zainteresowanych historią, nowoczesnymi technologiami – w tym grafiką komputerową – oraz tych, którzy przez zabawę chcieliby rozwijać swoje pasje.

Izabela Wojakowska