Promocja Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

W dniu 11.12.2019 uczniowie klasy IV Technikum Informatycznego oraz zainteresowani przedstawiciele klasy III A Liceum Ogólnokształcącego mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z przedstawicielami AGH. Pracownicy uczelni zapoznali zebranych:

– ze szczegółową ofertą kształcenia na rok akademicki 2020/2021,

– z zasadami rekrutacji na poszczególne wydziały/kierunki kształcenia,

– wymaganiami edukacyjnymi na uczelni, zwłaszcza w dziedzinie przedmiotów ścisłych,

– z kierunkami kształcenia gwarantującymi zatrudnienie młodzieży po skończonych studiach dzięki stałej współpracy z pracodawcami,

– zasadami zdobycia stypendium rektorskiego,

– formami wsparcia, pomocy dla studentów.

Wszyscy uczestnicy uznali spotkanie za bardzo ciekawe i owocne …

Ewa Rogóż – doradca zawodowy