Przekazanie świadectw dojrzałości oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Przekazanie świadectw dojrzałości oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe odbędzie się we wtorek, 5 lipca 2022 roku od godziny 9.00.