PRZEKAZANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci 2020!

W dniu 11 sierpnia 2020 r. będą wydawane na terenie Szkoły świadectwa dojrzałości zawierające wyniki egzaminu maturalnego. W związku z kontynuacją ograniczenia funkcjonowania Szkoły w czasie epidemii COVID-19 świadectwa dojrzałości będą wydawane z zastosowaniem aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej czyli w tzw. „rygorze sanitarnym” według następujących zasad:

  1. Do Szkoły wchodzimy pojedynczo wejściem głównym od Placu Kazimierza Wielkiego 1.
  2. Przed wejściem prosimy o zachowanie dystansu społecznego czyli ustawiacie się Państwo w kolejce z zachowaniem 1,5-metrowych odstępów.
  3. Wchodząc na teren Szkoły należy założyć osłonę nosa i ust (np. maseczkę lub przyłbicę) i dokonać dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją umieszczoną przy dystrybutorze płynu dezynfekcyjnego.
  4. Absolwenci proszeni są o przyniesienie ze sobą własnego długopisu.
  5. Świadectwa dojrzałości będą wydawane przez Dyrektora Szkoły w sali nr 7 według następującego harmonogramu:

9:00-9:30 Absolwenci o kodach LO: A01-A10, Technikum: T01-T10,

9:30-10:00 Absolwenci o kodach LO: A11-A20, Technikum: T11-T20,

10:00-10:30 Absolwenci o kodach LO: B01-B10, Technikum: T21-T30,

10:30-11:00 Absolwenci o kodach LO: B11-B21, Technikum: I01-I10,

11:00-11:30 Absolwenci o kodach LO: B22-B29, Technikum: I11-I20,

11:30-12:00 Absolwenci o kodach Technikum: I21-I23 oraz Absolwenci lat ubiegłych.

  • Absolwenci, którzy nie odbiorą świadectw dojrzałości w w/w terminie mogą to zrobić po wcześniejszym ustaleniu innego terminu telefonicznie. W tej sprawie prosimy
    o kontakt telefoniczny z sekretariatem Szkoły od dnia 12 sierpnia 2020 r. pod numerami stacjonarnymi 12 2811 694 lub 12 2811 516.