Przekazanie świadectw maturalnych

We wtorek, 3 lipca 2018 roku od godziny 9.00 w gabinecie dyrektora szkoły wręczone zostaną absolwentom tegorocznych klas maturalnych świadectwa dojrzałości, aneksy i zaświadczenia.