Realizacja projektu „Świadomy obywatel – aktywny Europejczyk” w relacji uczniów.

W piątek, w auli szkoły, młodzież realizująca projekt „Świadomy obywatel – aktywny Europejczyk” przedstawiła relację z pobytu we Włoszech oraz wypracowane podczas wyjazdu rezultaty. Jednym z nich był przygotowany film pokazujący zabytki z regionu Apulia wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uczestnicy projektu opowiedzieli o pobycie w szkole w Putignano i realizowanych zajęciach m.in. z nauki języka włoskiego, włoskiej kultury i tradycji kulinarnych regionu, zajęć dotyczących organizacji międzynarodowych i dyskusji o cechach nowoczesnego Europejczyka. Przedstawili swoim koleżankom i kolegom miejsca, do których w ramach realizowanego projektu dotarli – najpiękniejsze zabytki Apulii i okolic. Starali się oddać panującą podczas wyjazdu serdeczną i przyjazną atmosferę, która pozwoliła na nawiązanie nowych przyjaźni. Realizacja projektu w języku angielskim była okazją do jego doskonalenia, co przyda się najbardziej tegorocznym maturzystom.

Zdjęcia które uczniowie wykonywali we Włoszech, zostały wykorzystane przy tworzeniu prezentacji, którą można było zobaczyć podczas piątkowego spotkania.

Realizatorki projektu opowiedziały o celach i zasadach finansowania  projektu, oraz o rezultatach osiągniętych podczas tygodniowego pobytu we Włoszech.

Mamy nadzieję, że krótka relacja z wyjazdu zainspiruje i zachęci innych uczniów do wzięcia udziału w podobnych projektach w przyszłości.