Regulamin „X Gminnego Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II”

REGULAMIN

„X Gminnego Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II.”

I. Cele konkursu:

  • stworzenie możliwości poszerzenia i sprawdzenia wiedzy o życiu i nauczaniu naszego papieża,
  • odkrycie bogactwa nauczania Jana Pawła II,
  • skłonienie młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem oraz zachęcenie do rozwijania własnej osobowości,
  • skoordynowanie działań podejmowanych przez szkoły z terenu MiG Niepołomice, służących pielęgnowaniu pamięci o osobie Jana Pawła II.

II. Organizacja konkursu

1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu MiG Niepołomice.

2. Konkurs  odbędzie się 17 maja 2018r. o godzinie 11.30 w budynku Zespołu Szkół im. Ojca św. Jana Pawła II w Niepołomicach.

3.      Patronat nad konkursem objął ksiądz dziekan Stanisław Mika oraz Burmistrz MiG Niepołomice pan Roman Ptak.

4.      W konkursie uczniowie biorą udział w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV-VII szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.

5.      Reprezentanci danej szkoły są zgłaszani do finału konkursu na podstawie eliminacji szkolnych.

6.      Liczba reprezentantów danej szkoły zależy od ogólnej liczby uczniów tej szkoły. Na każdą rozpoczętą „pięćdziesiątkę” uczniów szkoła typuje jednego reprezentanta do etapu gminnego.

7.      Za organizację konkursu w każdej szkole odpowiada koordynator. Sposób powołania koordynatora wskazuje dyrektor szkoły.

8.      Uczestników finału gminnego konkursu szkoły zgłaszają do dnia 12 maja 2018 r. poprzez stronę: www.niepolomice.webhosts.pl/jp2/

9.      Organizator powołuje  Komisję Konkursową, składające się z opiekunów grup przybyłych na finał Konkursu.

10.  Na zwycięzców konkursu czekają nagrody.

11.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu i  opublikowane w lokalnych mediach.

III. Forma konkursu

Konkurs ma formę testu z pytań zamkniętych i otwartych. Czas rozwiązywania testu to 45 min.

IV. Literatura konkursu:  

Dla szkół podstawowych:

– „Świadectwo” ,S. Dziwisz  (do str.45 i str. 55- 71).

św. Stanisław Kostka

Jan Paweł II o św. Stanisławie

 

Dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

Wybrane homilie i przemówienia z okazji I i VII pielgrzymki do Polski:

Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego
Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha
Przemówienie do młodzieży zgromadzonej Na Skałce
Homilia w czasie mszy na Błoniach
Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej na Wzgórzu Lecha

 

V. Kontakt:
email:  tompal1@o2.pl tel. 530-846-310 lub poprzez stronę: www.niepolomice.webhost.pl/jp2/