Rekrutacja do Projektu CKZ w branży elektryczno-elektronicznej w roku szk. 2018/19 – II okres

W dniach 2.01-31.01.2019 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy:

  1. Kurs tworzenia stron WWW dla 8 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk/technik ekonomista
  2. Kurs grafiki komputerowej dla 8 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk
  3. Kurs księgowości komputerowej COMARCH CDN OPTIMA dla 8 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista

 

W dniach 2.01-28.02.2019 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy:

  1. Kurs Prawa jazdy kat. B dla 8 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk lub technik ekonomista (należy mieć ukończone 18 lat do 10.03.2019)

 

W dniach 2.01-28.02.2019 r. odbywać się będzie rekrutacja na wizyty zawodoznawcze:

    1.Wizyta zawodoznawcza do firmy ACK CYFRONET KRAKÓW dla 24 uczniów klas 2-3 kształcących się w zawodzie technik informatyk

    2.Wizyta zawodoznawcza do firmy Beyond.pl i Muzeum historii informatyki i komputerów dla 23 uczniów klas 2-3 kształcących się w zawodzie technik informatyk

 

W dniach 2.01-30.03.2019 r. odbywać się będzie rekrutacja na staże:

Płatne staże wakacyjne w firmach dla 24 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk lub technik ekonomista (1 miesiąc w wybranej firmie, płaca: 1500 zł)

 

Zapisy: biuro projektu – sala 11.

Należy złożyć stosowne dokumenty:

– deklarację udziału w projekcie,

– oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

 

Ilość miejsc ograniczona!

O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie, w roku szk. 2017/18.

 

Zbigniew Florczykiewicz