Rekrutacja do Projektu „CKZ w branży elektryczno-elektronicznej” w roku szk. 2019/20 – II okres (aktualizacja 18.05.20)

W dniach 13.01-25.01.2020 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy:

  1. Kurs Programowania aplikacji mobilnych dla 8 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk. Rekrutacja przedłużona do 28.05.2020
  2. Kurs modelowania 3D dla 8 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk
  3. Kurs Prawa jazdy kat. B dla 8 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk lub technik ekonomista (należy mieć ukończone 18 lat do momentu rozpoczęcia kursu)
    Uwaga!!! – termin rekrutacji skrócony, zamiast pierwotnego do 29.02.2020, na prośbę firmy szkoleniowej

W dniach 13.01-29.02.2020 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy:

  1. Kurs Prawa jazdy kat. B dla 8 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk lub technik ekonomista (należy mieć ukończone 18 lat do momentu rozpoczęcia kursu)
  2. Kurs księgowości komputerowej COMARCH CDN OPTIMA dla 8 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista

W dniach 13.01-29.02.2020 r. odbywać się będzie rekrutacja na wizyty zawodoznawcze (rekrutacja przedłużona do 13.03)

 1.Wizyta zawodoznawcza do firmy Beyond.pl i Muzeum historii informatyki i komputerów (Zmiana firmy na NTT System/Centrum Nauki Kopernik) dla 24 uczniów klas 2-3 kształcących się w zawodzie technik informatyk. Wizyta zawodoznawcza odwołana

 

 

W dniach 13.01-30.03.2020 r. odbywać się będzie rekrutacja na staże (rekrutacja przedłużona do 5.06.2020) :

 1.Płatne staże wakacyjne w firmach dla 16 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk lub technik ekonomista (1 miesiąc w wybranej firmie, płaca: 1500 zł)

Zapisy: biuro projektu – sala 11.

Należy złożyć stosowne dokumenty:
– deklarację udziału w projekcie,
– oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

Ilość miejsc ograniczona!

O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie, w roku szk. 2018/19.

  Zbigniew Florczykiewicz