Rekrutacja na I edycję kursów, wycieczek zawodoznawczych i staży wakacyjnych w firmach w roku szk. 2016/17

W dniach 4-19.04.2017 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy, wycieczki zawodoznawcze i staże wakacyjne, które zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2016/2017:

 

1. Kurs CDN OPTIMA dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista

2. Kurs IT Essentials dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

3. Kurs Grafiki komputerowej dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

4. Kurs tworzenia stron WWW dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista

5. Kurs Prawa jazdy kat. B dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista (wymagane ukończone 18 lat)

6. Wycieczkę zawodoznawczą do ACK CYFRONET w Krakowie dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

7. Płatne staże wakacyjne w firmach branży informatycznej/ekonomicznej dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista

8. Kurs Druku 3D dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk (uruchomienie kursu uzależnione od możliwości sprzętowych)

9. Kurs Programowania aplikacji mobilnych (system Android) uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk (uruchomienie kursu uzależnione od możliwości sprzętowych)

10. Kurs CISCO CCNA 1-2 dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk (uruchomienie kursu uzależnione od możliwości sprzętowych)

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu – sala 11.

Konieczne jest złożenie stosownych dokumentów: deklaracji udziału w projekcie i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Ilość miejsc ograniczona!

O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie, w roku szk. 2015/16.