REKRUTACJA na I edycję kursów, wycieczek zawodoznawczych i stypendiów w roku szk. 2019/20

W dniach 16-30.09.2019 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy, wycieczki zawodoznawcze i stypendia, które zaplanowano w Projekcie „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ ( E )” dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista:


  1. Kurs IT Essentials dla 14 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk
  2. Kurs Druku 3D dla 8 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk
  3. Kurs Tworzenia stron WWW dla 8 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk
  4. Kurs CISCO CCNA 1-2 dla 18 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk
  5. Kurs Prawa jazdy kat. B dla 8 uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista
  6. Wizyta zawodoznawcza do firmy ACK CYFRONET AGH KRAKÓW dla ok. 23 uczniów klas 2-3 kształcących się w zawodzie technik informatyk
  7. Stypendia dla 6 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk i 6 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista

Zapisy: biuro projektu – sala 11.

Należy złożyć stosowne dokumenty:
– deklarację udziału w projekcie,
– oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
– wniosek o stypendium /dodatkowo w przypadku ubiegania się o stypendium/

 

Ilość miejsc ograniczona!

O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie, w roku szk. 2018/19.

Zbigniew Florczykiewicz