Rekrutacja na I edycję kursów, wycieczek zawodoznawczych w roku szk. 2017/18

W dniach 18-30.09.2017 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy i wycieczki zawodoznawcze, które zaplanowano w Projekcie na I semestr roku szk. 2017/2018:

1. Kurs tworzenia stron WWW dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista

2. Kurs Druku 3D dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

3. Kurs Programowania aplikacji mobilnych (system Android) uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

4. Kurs CISCO CCNA 1-2 dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

5. Wycieczkę zawodoznawczą do firmy ATMAN w Warszawie dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

Od 22.09 do 30.09.2017 r. można też składać wnioski o stypendium, które będą przyznane wg kryteriów zawartych w regulaminie.

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu – sala 11.

Konieczne jest złożenie stosownych dokumentów: deklaracji udziału w projekcie i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu na kursy decyduje w pierwszej kolejności średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie, w roku szk. 2016/17.