Rekrutacja na II edycję kursów, staży, wycieczek zawodoznawczych w roku szk. 2017/18

W dniach 8.01-19.01.2018 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy, które zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2017/2018:

1. Kurs Prawa jazdy kat. B dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista (wymagane ukończone 18 lat, na dzień 31.01.2018)

 

W dniach 8.01-29.01.2018 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy, które zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2017/2018:

1. Kurs IT Essentials dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

2. Kurs CDN OPTIMA dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista

 

W dniach 8.01-28.02.2018 r. odbywać się będzie rekrutacja na wycieczkę zawodoznawczą, którą zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2017/2018:

1. Wycieczka zawodoznawcza do ACK CYFRONET w Krakowie dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

 

W dniach 8.01-30.03.2018 r. odbywać się będzie rekrutacja na staże, które zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2017/2018:

1. Płatne staże wakacyjne w firmach branży informatycznej/ekonomicznej dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu – sala 11.

Konieczne jest złożenie stosownych dokumentów: deklaracji udziału w projekcie i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu na kursy decyduje w pierwszej kolejności średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie, w roku szk. 2016/17.