Rekrutacja na staże wakacyjne i kursy w ramach projektu „Rozwój CKZ w branży elektryczno-elektronicznej” w roku 2022

W dniach 3-16 marca 2022 r. odbywać się będzie rekrutacja na:

STAŻE WAKACYJNE w firmach informatycznych.
Stażami w tym roku, objęci będą uczniowie klas II- III technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk i technik programista.
Ilość miejsc – 15.
Staże będzie należało odbyć w miesiącu lipcu bądź sierpniu (termin należy zadeklarować przy rekrutacji).
Staże są płatne, wypłata nastąpi po ukończeniu stażu i rozliczeniu potrzebnej dokumentacji. Dodatkowo stażyście przysługuje do zwrotu kwota wydatków poniesionych na dojazd do miejsca odbywania praktyk.