Rekrutacja na staże wakacyjne w ramach projektu „Rozwój CKZ w branży elektryczno-elektronicznej” w roku 2023

W dniach 23-31 marca 2023 r. odbywać się będzie rekrutacja na:

STAŻE WAKACYJNE w firmach informatycznych.
O staże ubiegać się uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk i technik programista, którzy jeszcze w nich nie uczestniczyli.
Ilość miejsc – 15.


Staże będzie należało odbyć w miesiącu lipcu bądź sierpniu (termin należy zadeklarować przy rekrutacji).
Staże są płatne, wypłata nastąpi po ukończeniu stażu i rozliczeniu potrzebnej dokumentacji. Dodatkowo stażyście przysługuje do zwrotu kwota wydatków poniesionych na dojazd do miejsca odbywania praktyk.

Kto jeszcze nie złożył deklaracji ma czas do 31.03.2023 r.