REKRUTACJA na stypendia w roku szk. 2020/21

W dniach 08-15.01.2021 r. odbywać się będzie rekrutacja na stypendia, które zaplanowano w Projekcie „ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ ( E )” dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk i technik programista (klasy II-IV)

Stypendia zostaną przyznane na rok (10 miesięcy), dla 5 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk i 5 uczniów kształcących się w zawodzie technik programista


Należy złożyć stosowne dokumenty:
– deklarację udziału w projekcie,
– oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
– wniosek o stypendium

O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie, w roku szk. 2019/20.

Zapisy: biuro projektu – sala 11, system Librus.
Zbigniew Florczykiewicz