Regulamin rekrutacji

Wszelkie dokumenty związane z REKRUTACJĄ 2021/2022 do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum prosimy o przesyłanie na specjalnie w tym celu utworzony adres e-mail: rekrutacja@lo-niepolomice.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2021-2022

Zasady rekrutacji dla osób niebędących obywatelami polskimi

Wniosek o przyjęcie do LO

Wniosek o przyjęcie do Technikum

Główna klauzula rekrutacyjna

Klauzula Rodzic-Prawny opiekun

Kalkulator punktów rekrutacji