Regulamin rekrutacji

Wnioski do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum prosimy o przesyłanie na specjalnie w tym celu utworzony adres e-mail: rekrutacja@lo-niepolomice.pl

Świadectwa, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz pozostałe dokumenty składane są osobiście.

ZAŁĄCZNIKI:

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2022-2023

Zasady rekrutacji dla osób niebędących obywatelami polskimi

Wniosek o przyjęcie do LO

Wniosek o przyjęcie do Technikum

Główna klauzula rekrutacyjna

Klauzula Rodzic-Prawny opiekun

Kalkulator punktów rekrutacji