Rozpoczynamy Projekt ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ

Projekt ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ realizowany będzie w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków wraz z Gminą Niepołomice – Zespołem Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II.

W okresie 2020 – 2023 projekt zakłada realizację wsparcia na rzecz 120 uczniów kształcących się w zawodach Technik Informatyk i Technik Programista.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy a przez to podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada rozwój utworzonego CKZ branży elektryczno-elektronicznej w ramach poprzedniego projektu (RPMP.10.02.01-12-023/16) poprzez:

 • realizację kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów TI/TP:
  – kursu CISCO IT Essentials,
  – kursu CISCO CCNA 1-3,
  – kursu CISCO CyberSecurity Ops,
  – kursu Klienckie aplikacje w Java Script,
  – kursu Programowanie urządzeń mobilnych,
  – kursu tworzenie stron WWW w ASP dot.NET Core;
  – kursu Robotyka i programowanie,
  – kursu prawa jazdy kat. B
 • udział uczniów TI/TP w płatnych stażach zawodowych w wybranych firmach,
 • organizację wizyt zawodoznawczych do firm dla uczniów TI i TP
 • możliwość uzyskania stypendiów naukowych dla uczniów TI i TP
 • udział w specjalistycznych szkoleniach przez nauczycieli przedmiotów zawodowych

Realizacja projektu pozwoli na:

 • doposażenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w specjalistyczny sprzęt techniczny (m. in. utworzenie pracowni programistycznej)
 • zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych przez 120 uczestników projektu potwierdzonych certyfikatami
 • nabycie doświadczenia zawodowego przez 45 uczestników projektu
 • wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego poprzez przyznanie stypendiów dla 30 uczestników projektu (10 osób w każdym roku szkolnym,
 • zorganizowanie 4 wizyt zawodoznawczych.

Wszyscy uczestniczy projektu otrzymają wysokiej jakości zindywidualizowaną kompleksową ofertę wsparcia zgodną z oczekiwaniami regionalnej gospodarki.

Uzupełniającym działaniem mającym wpływ na realizację celu szczegółowego będzie zwiększenie potencjału Zespołu Szkół poprzez doposażenie pracowni zawodowych zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

Wartość projektu: 1 216 704,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 094 344,00 PLN.