Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

W tym roku świętowaliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Długo przygotowywaliśmy się do tego wyjątkowego dnia.  Z inicjatywy uczniów powstała pamiątka – „filar niepodległości”. Pod opieką Pani Agaty Dańdy uczniowie przygotowali kokardy narodowe, które uczestnicy nosili w trakcie uroczystości. Szkolne obchody odzyskania przez Polskę niepodległości były podzielone na trzy części. Pierwsza część to widowisko historyczno-literackie zatytułowane „Polskie drogi do niepodległości”. Staraliśmy się pokazać zarówno potęgę Rzeczpospolitej, przyczyny utraty niepodległości a także sposoby na zachowanie tożsamości w czasach zaborów. Uczniowie ilustrowali przełomowe wydarzenia w historii Polski utworami literackimi i pieśniami. Aktorzy wcielili się w sylwetki ojców niepodległej Polski: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego i Wojciecha Korfantego. Widzowie mogli zobaczyć, że budowa niepodległego państwa polskiego nie była łatwym procesem. Kształtowaniu się niepodległego państwa towarzyszyły spory o kształt granic, ustroju i systemu społeczno-gospodarczego. Wszystkich jednoczył wspólny cel – niepodległa Polska. Symbolem zgody ponad podziałami politycznymi był wykonany przez uczniów polonez – taniec pochodzący z przełomu XVI i XVII wieku,  stanowiący element ceremoniału dworskiego. Na końcu mogliśmy podziwiać występy wokalistek i instrumentalistów.

W drugiej części budowaliśmy mapę Polski z imion członków społeczności szkolnej. Każda klasa miała przydzielone jedno województwo, w którego kształt uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły  mogli wkleić kartkę ze swoim  imieniem. Powstała biało-czerwona mapa będzie przypominała, że stulecie obchodów niepodległości – jak wpisała w księdze pamiątkowej Pani Dyrektor Barbara Wiśniowska – było wspólnym dziełem nas wszystkich . Trwałą pamiątką, którą będą mogły zobaczyć przyszłe pokolenia są nasze wpisy do księgi pamiątkowej.

Włączyliśmy się także w akcję  „Rekord dla Niepodległej” promowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej i o godzinie 11.11. wspólnie zaśpiewaliśmy hymn narodowy.

W trzeciej części poszczególne klasy prezentowały swoje interpretacje pieśni patriotycznych w ramach XVIII Szkolnego  Festiwalu Pieśni  Patriotycznej na Święto Niepodległości. Szesnaście zespołów wykonało szesnaście różnych pieśni o tematyce patriotycznej. Zwyciężyły trzy klasy, które otrzymały największą liczbę punktów. Pierwsze miejsce zajęła klasa 3A, która wykonała utwór „Bracia do boju nadszedł czas”. Drugie miejsce zdobyła klasa 4THE z utworem „Białe róże”, trzecie miejsce dla klasy 2A, utwór „Jak długo na Wawelu”. Zwycięzcy otrzymali nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Pani Barbary Wiśniowskiej. Panowała zgodna opinia, że zwycięzcami okazali się wszyscy uczniowie i nauczyciele, którzy wspólnie wzięli udział w Festiwalu. „Szkolny Festiwal Pieśni Patriotycznej” od wielu lat jest sprawdzonym sposobem obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole. Daje nam, społeczności szkolnej, wiele radości i satysfakcji. Jest to także jeden ze sposobów na zachowanie, ginącej niestety, polskiej tradycji wspólnego śpiewania.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia stulecia niepodległości Polski. „Zrobiliśmy to wspólnie”.