Dyrekcja

Dyrekcja :

Dyrektor – mgr Barbara Wiśniowska


V-ce Dyrektor – mgr Artur Maciuk


V-ce Dyrektor mgr Wacław Sternal

Sekretariat :
Monika Szewczyk
Sekretariat czynny w dni powszednie w godzinach
od 8:00 do 16:00
tel/fax (012) 28-11-694