Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2022/2023 :

Przewodniczący: Oskar Bobowski 4TIP
Zastępca: Anna Kłusek 3a
Sekretarz: Rzepczyński Wiktor 2b
Skarbnik: Krzysztof Kowalski
Opiekun samorządu: Justyna Kuźma
Rzecznik praw ucznia z ramienia nauczycieli: Justyna Recław-Mastronardi