Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2021/2022 :

Przewodnicząca: Kłusek Anna 2a
Zastępca: Grzęda Nikola 2a
Sekretarz: Rzepczyński Wiktor 1b
Skarbnik: Karamon – Kacperek Miłosz 1the
Rzecznik Praw Ucznia z ramienia uczniów: Szulc Marta 2a
Opiekun samorządu: Justyna Kuźma
Rzecznik praw ucznia z ramienia nauczycieli: Aleksandra Maniak