Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2018/2019 przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Dominik Wójcik 3TI
Zastępca: Mateusz Łysiak 2B
Sekretarz: Kinga Lasiowska 2B
Skarbnik: Wiktoria Zielińska 3TH
Rzecznik praw ucznia z ramienia uczniów: Karolina Chudziak 3TH
Opiekun samorządu: Justyna Kuźma
Rzecznik praw ucznia z ramienia nauczycieli: Aleksandra Maniak