Spotkania z mundurem

Grupy tzw. „policyjne” i „pożarnicze” czyli uczniowie realizujący innowację pedagogiczną „Edukacja policyjna” i „Edukacja pożarnicza” w  Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, pod opieką komendanta Policji Tomasza Jońca, cyklicznie uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji                w Krakowie .

W dniu 28 września 2018 r. uczniowie uczestniczyli w „Małopolskich Spotkaniach z mundurem” zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji ul. Łokietka w Krakowie      w ramach promocji pracy w policji.

Podczas uroczystego apelu rozpoczynającego to duże przedsięwzięcie zostały wręczone odznaczenia poszczególnym Komendantom Policji za dotychczasową pracę oraz odbyło się ślubowanie policjantów danego rocznika.

Na placu głównym oraz miasteczku policyjnym odbyły się pokazy specjalne:

  • pokaz musztry paradnej,
  • pokaz dynamicznego zatrzymania oraz o charakterze antyterrorystycznym,
  • pokaz policyjnej floty sprzętu transportowego,
  • pokaz symulujący zabezpieczenie wypadku drogowego + pierwsza pomoc,
  • pokaz tresury psów.

Wytypowani uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w teście psychologicznym – jednym      z wymaganych elementów podczas  rekrutacji  do policji.

Dla uczniów odbyła się prelekcja na temat cyberzagrożeń i dopalaczy oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich, zaś dla nauczycieli – prelekcja dotycząca uzależnień prowadzona przez specjalistę w tym zakresie Roberta Bretnera oraz dr. Andrzeja Kobiałkę.

Dzięki Wydziałowi Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Policji wszyscy mieli możliwość skosztowania przepysznej grochówki.

W dniu 23 października 2018 r. uczniowie mieli możliwość obejrzenia spektaklu „Służba”, który był zwieńczeniem uroczystości poświęcenia Tablic Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, dedykowanych ośmiu policjantom garnizonu małopolskiego, poległym podczas służby ( w tym jeden z terenu Niepołomic).

Spektakl „Służba” opowiada dzieje policyjnej rodziny, poszczególnych członków dokonujących trudnych wyborów. Opowiada o służbie i odpowiedzialności za kraj i współobywateli, to zarys historyczny polskiej Policji Państwowej.

Wydarzenie to uświetnili znamienici goście ze świata polityki, policji, edukacji i mediów.

W tym dniu wręczono również statuetki i wyróżnienia dla laureatów plebiscytu „Najlepszego Policjanta Roku Małopolski 2018”, inaugurując jednocześnie obchody Jubileuszu 100-lecia powstania Policji.

Spektakl „Służba” wystawiony był w Teatrze Variete przez aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na posterunku”.

Fot. Jakub Rydz

Edyta Pilch