SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW W CZWARTEK, 15 XI 2018

Rodziców serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkanie informacyjne z nauczycielami oraz wychowawcami w czwartek, 15 listopada 2018 r.

Harmonogram spotkania:

16:30 Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców

17:00 Spotkanie Rodziców z ekspertem dotyczące Profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie poprowadzi Robert Bretner,  funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, ekspert krajowy w zakresie przeciwdziałania narkotykom i dopalaczom.

18:00 Spotkania wychowawców klas z Rodzicami

18:45-19:45 Spotkania indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.