SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW W CZWARTEK, 18 X 2018

Rodziców serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania informacyjne z nauczycielami oraz wychowawcami w czwartek, 18 października 2018 r. o godzinie 17.00. Spotkanie potrwa do godziny 18.00.