Spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją, wychowawcami i pedagogami szkolnymi

Spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją, wychowawcami
i pedagogami szkolnymi odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 r. w Auli Szkoły w dwóch grupach:

 o godz. 17:00 – Rodzice uczniów Liceum Ogólnokształcącego (I a, I b)

o godz. 18:00 – Rodzice uczniów Technikum (I TIP – technik informatyk, technik programista, I THE – technik hotelarstwa, technik ekonomista).