Spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją, wychowawcami i pedagogami szkolnymi

Spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją, wychowawcami i pedagogami szkolnymi odbędzie się 28.08.2019 r. o godz. 17.00.